21 Sep 2023 प्रशिक्षण हेतु पात्रता चयन परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम | 19 Sep 2023 अधिसूचना - विश्‍वविद्यालय में शोध कार्य हेतु संबं‍धित विषयों के सह-प्राध्‍यापक/सहायक प्राध्‍यापक को शोध निर्देशक बनाने के संबंध में। | 19 Sep 2023 अधिसूचना - पुनर्मूल्‍यांकन परीक्षा परिणाम के संबंध में। | 18 Sep 2023 अधिसूचना - परीक्षा परिणाम M.A./M.Sc./M.Com./Professional Course Reg/PVT JUNE-2023 | 15 Sep 2023 Tender For Supply, Installation And Development Of Virtual Lab And Studio Room | 15 Sep 2023 Tender For Development Of E-library. | 15 Sep 2023 अधिसूूचना- परीक्षा परिणाम B.Lib Ist Year March-2023 & M.Sc. Ind. Microbiology IVth Sem JUN-2023 | 15 Sep 2023 अधिसूचना - पुनर्मूल्‍यांकन परीक्षा परिणाम के संबंध में। | 15 Sep 2023 अधिसूचना - अनुचित साधन प्रकरण (UFM) परीक्षा परिणाम के संबंध में। | 13 Sep 2023 निविदा - विश्‍वविद्यालय गोपनीय एवं परीक्षा विभाग के टेबुलेशन चार्ट का वाइंडिंग कार्य करने विषयक। |
logo
Name
Education Tenure
Contact
Address
Photo
Dr. G.S. Rohit M.A. , Ph.D.     In front of Shivsagar Hospital Shivaji Ward Sagar  
Dr. D.P. Shukla M.Com. , Ph.D.   dpshukla@mcbu.ac.in sandhya vihar koloni Chhatarpur  
Dr. B.D. Ahirwar M.A. , Ph.D.     Shree Rajeev Gandhi Govt. College Banda Sagar  
Dr. J.P. Shakya M.A. , Ph.D.   jpshakya@mcbu.ac.in BSNL Coloni Panna Road Chhatarpur  
Dr. Chanda Ratnagar M.A. , Ph.D.     Govt. Girls College Bina Sagar  
Dr. K.P. Ahirwar M.A. , Ph.D.        
Dr. Nitesh Sharma M.Sc. , Ph.D.     Village Bhadakur, Ater , Bhind M.P.  
Shree Rakesh Shukla LLB , M.Com.   rakeshshuklachp526@gmail.com Shuklana Mohalla Chhatarpur  
Shrimati Nirmala Nayak .B.Sc. , LLB , M.A.     57 , Manavlok Society Ratan Nagar Madanmahal Jabalpur  
Shree Mukesh Ahirwar       Karmora , Jatara,Tikamgarh M.P.  
DR. Mamta Bajpai M.A. , Ph.D.   mamtabajpai@mcbu.ac.in Infront of MCBU University  
Dr. Keshav Tekam       B-30, UTD Campus Gournagar Sagar M.P.  
Sushree Yakriti Jadiya       Rambag Mandir kanya Shala ke pass Badabajar Sagar M.P.